Цялостни решения за вашия офис: компютри, сървъри, компютърна мрежа,
телефонна централа и видеонаблюдение. Доставка и поддръжка.

Фирма „Глобъл Систем Сълюшън” ООД предлага на своите клиенти качествени
информационно решения вече над 10 години. За това време натрупания
опит ни позволява да предлагаме продукти и услуги с изключително
съотношение цена-качество. За доставката на висококачествено
сървърно, мрежово и компютърно оборудване разчитаме
изключително на следните партньорства:Фирмата ни има възможност да предостави на Вашия бизнес иновативни решения
и да оборудва изцяло вашия офис или клонова мрежа разположена в различни локации.

Ние предлагаме и извънгаранционна поддръжка на софтуер и хардуер като предлагаме
различни абонаметни схеми, с които може да се запознаете в раздел - Абонаметна поддръжка.
© 1998-2024 Global System Solutions Ltd.