Как да кандидатстваме

Пратете CV на i.ivanov@gss.bg
като отбележите позицията,
за която кандидатствате.

Свободни позиции:

Поддържащи специалисти - софтуер

Работата включва:

- Инсталация и настройки на програмите.

- Обучение на клиентите.

- Актуализации на продукта.

- Продажба на продукта.

Изисквания:

- Добро владеене на Windows, Office, Internet.

- Познаване на мрежите (настройки под Windows,кримпване и т.н.).

- Добри познания по настройки и работа с принтер и хардуера на компютъра (смяна на памет, CD, HDD).

Предимства:

- Познаване на медицинската документация.

- Владеене на Linux.

Заплащане за почасова работа:

- 5 лв. на час за поддръжка.

- 10% от цената на продукта при нова инсталация (15лв).

- 30% от цената на продукта ако вие сте го продали (45лв).

Oсигуряваме обучение за работа с продуктите на фирмата.

Търговец компютърна техника

Задължения:

- Консултира клиенти при покупка на компютърна техника и изготвя оферти.

- Актуализира ценовата листа и следи за текущи промоции.

- Изучава и внедрява нови продукти и услуги.

- Следи за точната спедиция и издължаване на стоката.

Изисквания:

- Задълбочени познания по компютърна техника, технологии и софтуер.

- Много добри познания по маркетинг и търговия.

- Добри познания по Windows, MS Office,мрежи.

- Силно желание за развитие и увеличаване на познанията си.

- Добри умения за работа в екип.

- Опит на подобна позиция - минимум 1 година.

- Добро владеене на английски език.

Предлагаме:

- Работа в динамично развиваща се фирма.

- Атрактивно заплащане.

- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие.

Техническа и системна поддръжка на място

Задължения на кандидата:

- Отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми на място при клиента.

- Консултации и поддръжка на изградени системи.

- Сервизиране на компютърна техника на място при клиента.

- Инсталиране на компютърно и мрежово оборудване.

Изискваме:

- Аналитично мислене и комбинативност.

- Лесно осъществяване на контакти с клиенти.

- Добри познания по Windows, MS Office, MS Server, мрежи, интернет и рутиране.

- Познания по Linux са предимство.

- Добри умения за работа в екип.

- Опит на подобна позиция - минимум 1 година.

- Добро владеене на английски език.

Предлагаме:

- Работа в динамично развиваща се фирма.

- Атрактивно заплащане.

- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие.

Сервизен специалист

Задължения на кандидата:

- Сервизира и асемблира компютърна техника.

- Проследява ремонти и осъществява връзка с оторизирани сервизи.

- Ремонт на монитори, захранвания, принтери, системни платки.

- Инсталиране на компютърно и мрежово оборудване.

Изискваме:

- Задълбочени познания по електроника и схемотехника.

- Много добри познания по компютърна техника и периферия.

- Добри познания по Windows, MS Office, MS Server, мрежи.

- Силно желание за развитие и увеличаване на познанията си.

- Добри умения за работа в екип.

- Опит на подобна позиция - минимум 1 година.

- Добро владеене на английски език.

Предлагаме:

- Работа в динамично развиваща се фирма.

- Атрактивно заплащане.

- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие.

Стоковед

Задължения на кандидата:

- Заприходява, описва и складира приходящата стока.

- Проследява доставки и сигнализира при нередности.

- Организира склада - подредба и разпределение.

- Извършва ревизия.

Изискваме:

- Добри познания по складиране и логостика.

- Честност и отзивчивост.

- Добри познания по Windows, MS Officе.

- Отлични умения за работа в екип.

- Опит на подобна позиция - минимум 1 година.

- Добро владеене на английски език.

Предлагаме:

- Работа в динамично развиваща се фирма.

- Атрактивно заплащане.

- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие.

© 1998-2021 Global System Solutions Ltd.