Чрез регистрацията, която правите се осигурява пълна сигурност на вашите поръчки, като информацията, която предоставяте, се използва единствено и само за осъществяване на търговската сделка.


Фирмата е регистриран администратор на лични данни.


© 1998-2021 Global System Solutions Ltd.